1605

personer tycker att det här är fel!
Nu kan DU göra din röst hörd!

SKA DET SE UT SÅ HÄR?

Norrköpings kommun kräver varje år mångmiljonbelopp från hyresgäster som bor hos det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder. Pengarna som går till kommunkassan används sedan till sådant som alla kommuninvånare borde vara med och betala, inte bara hyresgäster hos Hyresbostäder.

Samtidigt som detta sker har Hyresbostäder ett fortsatt stort behov av att kunna renovera sina hus och då borde pengarna få bli kvar i bolaget och användas för att rusta husen. Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist hävdar att underhållsbudgeten hos Hyresbostäder är tillräcklig, trots kommunens uttag. Detta är naturligtvis inte riktigt och alldeles oavsett detta är det fel att hyresgäster hos Hyresbostäder tvingas betala vad som måste betraktas som en extra skatt till kommunen.